Metoo

Kanskje de kunne trengt metoo-kampanjer i Bibelens tid også:

Josef mot Potifars hustru
Batseba mot kong David
Maria mot Den Hellige Ånd

Kollektivutbygging

Kanskje samfunnet kan bygge ut veier og kollektivtransport inn til hovedstaden, slik at naturen (markedet) kan virke uforstyrret med alle arbeidsplasser sentralisert og arbeidstakerne boende overalt i landet.

Innvandring IV

Kanskje de ikke har registrert at det først og fremst er arbeidsinnvandreres etterkommere, ikke flyktninger og deres barn som har stått bak terror i Europa .